Leefstijlcoaching / GLI

Met de leefstijlinterventie CooL wordt u begeleidt op verschillende gebieden van leefstijl met als doel gezonder te leven. Voorbeelden hiervan zijn voeding, slaap en bewegen. Tijdens de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) CooL krijgt u begeleiding van een leefstijlcoach.

Het programma bestaat uit twee jaar met twee fasen: het basis- en het onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt 8 maanden waarin u een intake met de leefstijlcoach, groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten heeft. Tijdens de groepsbijeenkomsten worden verschillende aspecten van gedragsverandering en een gezondere leefstijl aangekaart. De individuele bijeenkomsten richten zich vooral op uw progressie.Het onderhoudsprogramma bestaat uit 15 maanden waarin u steeds zelfstandiger aan de slag gaat met uw gezondere leefstijl. Dit programma bestaat ook uit groeps- en individuele bijeenkomsten. 

De CooL-interventie wordt volledig vergoed door uw (basis)verzekering mits u een verwijzing heeft van uw huisarts.

Voor meer informatie: www.leefstijlinterventie.nl 

Als u vragen heeft over de interventie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.